base of price action: supply and demand zone

Share:
hoàn toàn với mục đích chia sẻ kiến thức, nhiều thứ cop nhặt từ các forum, và blog của anh tungtangcf, babypips, fx factory mà chưa xin phép :D

cơ bản về vùng supply demand thể hiện qua các pic:market fracture

Cơ bản giải thích về thuật ngữ fakey


Đa khung thời gian hỗ trợ cho việc xác lập 1 supply demand zone


inside bar, mother barKhông có nhận xét nào