Trading Plan for Price Action

Share:
trong bài này, mình xin trình bày một số cách đi của market, theo những gì mình hiểu và ghi nhận lại được từ nhiều nơi. trading price action khá khác nhau trong những ngày giá đi trend và khi giá đi side, đặc biệt là những ngày solf trend ko hề có pullback. việc nhìn nhận cách đi của 1 market là bước đầu để có 1 trading plan hiệu quả. làm sao thực hiện entry hiệu quả trong những ngày đi khác nhau của market mình còn đang hoàn thiện dần.

các dạng đi của market, thống kê theo cách nhìn nhận trade price action


range days
hầu hết các chiến thuật price action rất dễ đánh trong những ngày range day, vì dễ dàng xác định key level và những supply demand zone quan trọng

những điểm cần lưu ý cho 1 entry
- after a strong move of price, sau những đoạn đi nhanh liên tục của giá, vùng giá nghỉ ngơi có thể xác lập range day
On a trading range day, the first few bars are likely to have a lot of overlaps and tails, preventing a clear signal bar.
Trading range days often have two legged moves in each direction followed by two legged moves in another without really moving too far from the range

Trend days
The first step is to identify a trend day. Overall there are some common attributes but these do not automatically guarantee a trend day.
  • A large gap (beyond the range of the prior day) and a large opening bar that widens the gap
  • A large gap that fails to close in a 2 or 3 legged move
  • A small gap that reverses the high, low or close of prior day
  • A small gap that moves to ema and reverses
  • First 3 or 4 bars make a trend move

The main thing to watch out for in a 2 legged pullback is the quality of the signal bar. Often the first signal bar is a trap.
clear signal in pull back zone

Hard Trend
thường xuất hiện sau 1 big candle or 1 gap lớn, giá move exhaued hay runaway đều có thể kéo tiếp 1 hard trend (tương tự solf trend cũng thế, tuy nhiên solf trend giá move với những candle nhỏ, từ từ)


solf trend

copyright ninatrans

Không có nhận xét nào