Share:
review index 06/03/2014
index giữ khá tốt vùng 560, đồng thời cũng là vùng ETF tích cực giải ngân trong 1 tháng qua.
-vẫn giữ quan điểm về danh mục cơ bản trong tháng này PVD, GAS, MSN, VNM
-danh mục BDS có quỹ đất lớn tại khu vực HCM là mục tiêu nhắm đến của các quỹ trong ngoài nước
VCG, SCR, HQC sẽ là điểm sáng trong tháng 3-4
-nhóm ngân hàng với triển vọng tốt từ những thay đổi trong thông tư 2 sắp tới, đang tích lũy khá: CTG, STB, BID

Không có nhận xét nào