VIDEO: TÀI LIỆU TỔNG HỢP VỀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (SƯU TẦM)

Share:

Phân tích kỹ thuật sử dụng các mô hình toán học (đồ thị, biến đổi miền, xác suất thống kê,…) dựa trên dữ liệu thu thập về thị trường trong quá khứ và hiện tại để chỉ ra trạng thái của thị trường tại thời điểm xác định, thông thường là nhận định xu hướng thị trường đang lên, xuống hay “dập dềnh” hoặc nhận định tương quan lực lượng giữa sự tăng và sự giảm giá. Phân tích kỹ thuật không để ý đến các chỉ số tài chính, tình hình phát triển hay các thông tin về thị trường về doanh nghiệp mà chỉ chú trọng vào tập các dữ liệu về giá cả, khối lượng, … của cổ phiếu thu thập được tại các phiên giao dịch trong quá khứ.


Học Phân Tích Kỹ Thuật Moving Average MA

Phân Tích Kỹ Thuật với Bollinger Bands Phần 1 Vàng Forex Chứng Khoán

Học Phân Tích Kỹ Thuật Bollinger Bands Phần 2

Học Phân Tích Kỹ Thuật với MACD Phần 1


Học Phân Tích Kỹ thuật MACD Phần 2


Học Phân Tích Kỹ Thuật Candlestick Phần 1 Đồ Thị Nến Nhật


Học Phân Tích Kỹ Thuật Candlestick Phần 2Học Phân Tích Kỹ Thuật với Candlestick Phần 3


Học Phân Tích Kỹ Thuật Candlestick Phần 4


Học Phân Tích Kỹ Thuật Vàng Forex Candlestick Phần 5

Phân Tích Kỹ Thuật Vàng Forex Công Cụ Fibonacci
Không có nhận xét nào