Share:
NHẬN ĐỊNH VÀ BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ
==============================================
Thị trường đang tập trung ở các mã đồn đoán về review ETF sắp tới như HHS, PDR, SSI, TTF, và một số mã sắp đủ điều kiện vào ETF (chi tiết tư vấn nội bộ). Quan điểm cá nhân vẫn là thận trọng với các biến động ngắn hạn.
==============================================

PVC: KQLN 9 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC) phản ánh tác động bất lợi của tình trạng giá dầu thấp đối với các hoạt động thăm dò và khai thác.
Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận ròng giảm đến 77.5%. Trong Quý 3/2015, số lượng giàn khoan tự nâng hoạt động tại Việt Nam giảm 50%, doanh thu từ hoạt động cung cấp dung dịch khoan của PVC giảm gần 30%.


Không có nhận xét nào