CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG TPP

Share:
Tham gia vào TPP, Việt Nam có nhiều cơ hội và thuận lợi cơ bản, đó là: Mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường xuất khẩu nông sản. Việt Nam sẽ tiếp cận rộng hơn vào hai bên nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kì và Nhật Bản. Bên cạnh những thuận lợi lớn, TPP cũng đặt ra nhiều thách thức lớn.


Nguồn: http://vietnamnet.vn/