PHẢI CHĂNG 40$ CHƯA PHẢI LÀ GIÁ THẤP NHẤT CỦA DẦU?

Share:
Cùng điểm sơ qua lịch sử 50 năm giá dầu, xem lại diễn biến của "một siêu chu kì". Những khác biệt rất lớn so với giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2008, khi giá dầu cũng chạm mốc 40$/thùng.... Qua các chart sau:

chart 1: giá dầu giai đoạn 2007-2015

giá dầu giai đoạn 1970-2015Cung cầu dầu mỏ mất cân bằng nghiêm trọng, tình trạnh thừa cung cap gấp 7 lần so với giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2007-2009...