PHÂN TÍCH GIÁ DẦU, TRÍCH DẪN CÁC VẤN ĐỀ TRONG BÁO CÁO CỦA VCSC

Share:
PHÂN TÍCH GIÁ DẦU, TRÍCH DẪN CÁC VẤN ĐỀ TRONG BÁO CÁO CỦA VCSC


- Nhu cầu dầu thế giới được dự báo sẽ tăng trong năm 2016 dù mức tăng được cho là nhẹ hơn trong năm 2015.
- Trong khi đó cung dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2016. Tuy nhiên, tốc độ tăng cung dầu năm 2016 được cho là sẽ giảm tốc, đặc biệt là trong nửa đầu 2016
     Quan điểm cá nhân khá quan ngại khi biến động dỡ bỏ mức trần sản lượng của OPEC cùng với việc không cắt giảm sản lượng trong thời gian tới,... câu chuyện về dầu sẽ còn nhiều điều để nói...
điểm kĩ thuật duy nhất được nhắc đến là phân kì ính theo tháng của giá oil (phân kì dài thì rủi r chính nằm ở nhà đầu tư ngắn hạn)