Death Crosses lại xuất hiện trên S&P 500 sau 8 năm

Share:

Chỉ số S & P 500 hiện đang cho thấy một mô hình tương tự trong tháng 6 năm 2008 và tháng Ba năm 2001, cả hai trường hợp, trong đó chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 30%.


21 tháng năm năm 2008 đánh dấu kỷ niệm 1 năm của thị trường chứng khoán cao kỉ lục (chỉ số tăng kỉ lục vào ngày 21 và giảm kỉ lục vào ngày 22).
Không biết 2016 này, tín hiệu này có là điềm báo của một điều gì đó?


Lê Đặng Trung Hiếu - Skype: trunghieuffb - Phone: 0943.688.088