Cafechungkhoan.com - chuyên trang kiến thức đầu tư chứng khoán, hợp tác đầu tư.

cafechungkhoan.com-about-us


Giới thiệu về Cty Chứng khoán Bản Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập năm 2007, là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, VCSC tạo được sức bật mạnh mẽ để lần đầu tiên vượt qua ngưỡng mục tiêu 25% đối với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), và tiếp tục được công nhận qua hai giải thưởng danh giá từ Finance Asia và từ Euromoney là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam”.
Thành quả đạt được khẳng định đính đúng đắn và hiệu quả của mô hình ngân hàng đầu tư hiện đại mà chúng tôi theo đuổi từ khi thành lập. Triết lý của VCSC là xây dựng tương lai bền vững với khách hàng và đối tác

Giới thiệu về Phòng ABS

Phòng Môi Giới Năng Động ABS là một trong ba phòng môi giới của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt. Với sứ mệnh mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, ABS quyết tâm chọn "Năng động - Kiên trì - Chính trực" là giá trí cốt lõi trong mọi hoạt động của mình.
Mỗi thành viên trong tập thể ABS luôn là một mắt xích quan trọng, đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và đạo đức để tự tin khẳng định mình trong công việc và cuộc sống.

Giới thiệu về bản thân

Là thành viên phòng ABS, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Hoạt động trong thị trường tài chính từ 2010. Đam mê bất tận với thị trường tài chính, và muốn xây dựng cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư tài chính.
Bạn có thể xem hồ sơ của tôi: tại Linkedin