khách có thể nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán qua các ngân hàng sau: BIDV, Vietcombank, Sacombank, Vietcapital Bank, ACB, Eximbank, HDBank, Techcombank, VIB

+ Danh sách tài khoản ngân hàng chi nhánh Tp. HCM:

1. NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Số TK: 119.10.0001.06805

Tại ngân hàng: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

2. NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Số TK: 007.100.420.8737

Tại ngân hàng:VCB – CN Hồ Chí Minh

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

Quý Nhà đầu tư có TK ở ngân hàng Vietcombank có thể dùng chức năng dịch vụ tài chính – internet banking (Bản hướng dẫn)

3. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Số TK: 06.006.433.1682

Tại ngân hàng: Sacombank – Sở giao dịch

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

4. NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT (VIETCAPITAL BANK)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Số TK: 003.704.100.6870

Tại ngân hàng: NH Bản Việt – CN Sài Gòn

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

5. NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (Eximbank)

Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

Số TK: 200015056000015

Tại ngân hàng: Eximbank – CN HCM

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

6.NGÂN HÀNG HD BANK (HDB)

Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

Số TK: 003704070017588

Tại ngân hàng: HD Bank- Chi nhánh Lãnh Binh Thăng – TPHCM

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản…………

7.NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

Số TK: 68791168

Tại ngân hàng: ACB – Chi nhánh Bình Thạnh –  TPHCM

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản…………

8.NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

Số TK: 608.704.060.141.307

Tại ngân hàng: Ngân hàng Quốc Tế – Chi nhánh quận 1 – TP. HCM

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản…………

9.NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TCB)

Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

Số TK: 1912.077.641.8011

Tại ngân hàng: Techcombank HCM

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản…………

Danh sách Tài khoản ngân hàng chi nhánh Hà Nội:

 1. NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

Số TK: 1221.0000.44.7304

Tại ngân hàng: BIDV – CN Hà Thành

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

2. NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LPB)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

Số TK:  99999.63.99999

Tại ngân hàng: TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD Thủ Đô.

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

3. NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

Số TK: 2452.6868

Tại ngân hàng: VP bank – CN Hà Nội

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

4. NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT (VCCB)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

Số TK: 0047.041.000.389

Tại ngân hàng: VCCB – CN Hà Nội

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

5. NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

Số TK: 26110002226868

Tại ngân hàng: BIDV – CN Tràng An

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………