STT

TÊN NGÂN HÀNG

TÊN VIẾT TẮT

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

1

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

BIDV 

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 • Số TK: 1190106805
 • Tại ngân hàng: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Xem hướng dẫn tại đây.

2

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 

TCB

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
 • Số TK: 19120776418011
 • Tại ngân hàng: Techcombank HCM
 • Xem hướng dẫn tại đây.

3

 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 

VPB

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 • Số TK: 152267878
 • Tại ngân hàng: VPBank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
 • Xem hướng dẫn tại đây.

4

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

VCB

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 • Số TK: 0071004208737
 • Tại ngân hàng: VCB – CN Hồ Chí Minh
 • Quý Nhà đầu tư sử dụng TK ngân hàng Vietcombank có thể dùng chức năng dịch vụ tài chính - Internet banking
 • Xem hướng dẫn tại đây 

5

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

STB

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 • Số TK: 060064331682
 • Tại ngân hàng: Sacombank – Sở giao dịch

6

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 
(VIETCAPITAL BANK)

BVB

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 • Số TK: 0037041006870
 • Tại ngân hàng: NH Bản Việt - CN Sài Gòn

7

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)

EIB

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
 • Số TK: 200015056000015
 • Tại ngân hàng: Eximbank - CN HCM

8

NGÂN HÀNG HD BANK 

HDB

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
 • Số TK: 003704070017588
 • Tại ngân hàng: HD Bank - Chi nhánh Lãnh Binh Thăng - TPHCM

9

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 

ACB

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
 • Số TK: 68791168
 • Tại ngân hàng: ACB - Chi nhánh Bình Thạnh - TPHCM

10

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 

VIB

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
 • Số TK: 608704060141307
 • Tại ngân hàng: Ngân hàng Quốc Tế - Chi nhánh quận 1 - TP. HCM


4- Danh sách tài khoản ngân hàng (CN.HÀ NỘI): 

STT

TÊN NGÂN HÀNG

TÊN VIẾT TẮT

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

1

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

BIDV

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap  - Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK: 1220447304
 • Tại ngân hàng: BIDV – CN Hà Thành
 • Xem hướng dẫn tại đây. 

2

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

BIDV

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap - Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK: 2612226868
 • Tại ngân hàng: BIDV - CN Tràng An
 • Xem hướng dẫn tại đây

3

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 

VPB

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap  - Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK: 24526868
 • Tại ngân hàng: VP bank - CN Hà Nội
 • Xem hướng dẫn tại đây.

4

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 

LPB

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap - Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK: 999996399999
 • Tại ngân hàng: TMCP Bưu điện Liên Việt - PGD Thủ Đô.

5

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

VCCB

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap - Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK: 0047041000389
 • Tại ngân hàng: VCCB - CN Hà Nội