[TIÊU ĐIỂM TUẦN SAU] CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI NHÌN VỀ CUỘC HỌP CỦA FED SẮP TỚI VỀ VIỆC NÂNG LÃI SUẤT

Share:

khả năng sẽ không tăng lãi suất do số liệu vĩ mô hiện đang đạt như kì vọng, các biện pháp kích thích mới có thể ko cần thiết