THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI VÀ TRADING IDEA

Share:
view qua ETFs chart và Vnindex chart, dòng tiền thể hiện trên chart vẫn duy trì mạnh, chốt vẫn nằm ở giá cao chỉ có mấy case cần lưu ý:

1. nước ngoài mua ròng quá mạnh 3 phiên trở lại.
2. case tâm lí chuẩn bị lạc quan thái quá trước những biến động ngắn hạn
3. việc fo2ng tiền vào mạnh, vẫn có những nhịp nghỉ chân giữa các con sóng...tính chất 3 cp khuyến nghị đều mang tính ít chịu rủi ro tt chung, đều có dòng tiền invest, yếu tố về cung hàng yếu
contact để hiêu rõ hơn về kế hoạch giải ngân
1.LHG: mua 14-15.5 target?
cut loss khi giá thủng 13
PAN
buy 35-37
target 1: 43
cut loss: <32.5
SZL
buy: 18-18.5
tatrget: 22
stop loss:,17

Không có nhận xét nào