Thị trường ra sao trong các kì review ETF

Share:
etf-la-gi

Thị trường ra sao trong các kì review ETF

Thống kê lịch sử từ 2012 đến nay ( kì 2 tháng 6/2017), đáng buồn trong những kì review ETF, Vnindex thường có xu hướng đi ngang, hoặc giảm giá kéo dài suốt 1 đến 2 tháng.
Thời gian điều chỉnh danh mục chỉ số: 
  • Ngày công bố: Ngày Thứ Sáu thứ hai của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)
  • Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)
  • Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện
etf-la-gi
2017 (click vào hình để xem rõ)

etf-la-gi
2016 (click vào hình để xem rõ)

2015(click vào hình để xem rõ)
etf-la-gi
2014 (click vào hình để xem rõ)
etf-la-gi
2013 (click vào hình để xem rõ)
etf-la-gi
2012 (click vào hình để xem rõ)