tổng hợp những điểm nhấn của ngành cao su tự nhiên trong 2016 của BVSC, diễn biến giá thành, tồn kho, những điểm có thể là mấu chốt cho ngành cao su 2016 này,....