Hiện tượng ấm lên toàn cầu và tương quan với chỉ số hàng hóa CRB Index?

Hoàn toàn dựa trên thống kê và suy luận cá nhân, việc biến động giá hàng hóa vào các chu kì thời tiết khá logic khi cây trồng khá nhạy cảm với các biến động khí hậu.

Cùng xem qua biểu đồ nhiệt độ mỗi tháng, do trường Đại học Alabama ở Huntsville đo lường:


crb-index


Về nguyên tắc, yếu tố nhiệt độ phải trải qua 1 thời gian đủ dài, để phản ánh được tác động vào giá hàng hóa trong tất cả tác động động của chuỗi cung ứng.

Hơn nữa, tạm thời loại bỏ các yếu tố tác động từ dòng chảy thương mại, nguồn cung từ các thị trường mới nổi, các mô hình tiêu thụ, hậu cần,....

Để nhận ra một tương quan khá thú vị sau:Line màu xanh đại diện cho giá lương thực thực phẩm, thống kê cho thấy biến động của CRB index so với các chu kì nóng lạnh khác nhau, chu kì nóng lên gần nhất là 2011... Và nó gần trùng với đỉnh của chỉ số hàng hóa CRB index. Chu kì ấm lên toàn cầu kéo dài khá lâu (từ 2011 đến nay) tương quan với chu kì giá hàng hóa thấp kéo dài.