Xét theo phân ngành, các doanh nghiệp thuộc top 30 Upcom chủ yếu thuộc các ngành:

1. Điện và Thiết bị điện (GEX, VPD, TBD, ISH, ND2, GHC); Nước (DNW; TDM);
2. Vật liệu xây dựng và khoáng sản (MSR, TVN, VGC, TIS, MTA), Bất động sản (NHN, SDI); Cảng (SGP, CND, PSP) và  Dịch vụ hàng không (SAS, SGN, NCS).
3. ngành Dệt May (VGG);
4. Hội chợ triển lãm (VEF);
5. Nhựa tiêu dùng (NNG)

* các doanh nghiệp khá phân hóa về triển vọng. Bên cạnh một số cố phiếu đang được định giá ở mức tương đối cao so với tình hình tài chính hiện tại; do nhà đầu tư kỳ vọng nhiều vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai như DDV, VPD, HBI, TDM, VEF, MSR. Một số cổ phiếu đang được giao dịch ở mức giá tương đối hấp dẫn, thấp hơn giá trị sổ sách như NHN, SGP, MTA, ND2.

* một số doanh nghiệp có thể duy trì tình hình kinh doanh khả quan đi kèm với mức định giá khá hợp lý như VGC, GEX, VGG, SAS, VLC, SWC, ABI, WSB.

* một số doanh nghiệp có khả năng chuyển biến về kết quả kinh doanh như NNG, PSP và các doanh nghiệp thủy điện (GHC, ISH, ND2) khi Elnino kết thúc.

trích bc BSC