Ngành cao su: đêm dài đã kết thúc?

Share:

Giá cao su thế giới đang rơi vào vùng chu kì giá 8 năm, khả năng cao kéo theo kỳ vọng ngành cao su tự nhiên đã qua vùng đáy và bắt đầu chu kỳ hồi phục. Đáy gần nhất trước đây là 2008, tạo đáy vào tháng 2/2016 tới nay đã tăng khoản 33%, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu ngành cao su tự nhiên chưa tăng.

Chart 30 năm biến động giá cao su tự nhiên

Chỉ số hàng hóa CRB index, phục hồi từ 2/2016 đến nay


Trích lược báo cáo của BSC có điểm đáng chú ý: BSC cho rằng TRC sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi rõ nét nhất nhờ các yếu tố cơ bản tốt, và các biện pháp quản lý chi phí hiệu quả. Triển vọng kinh doanh của TRC đến từ:  

(1)        Kỳ vọng giá cao su tạo đáy và phục hồi. Yếu tố chu kỳ, cùng với những chính sách điều tiết của các quốc gia sản xuất cao su lớn, và giá dầu đi lên đã cải thiện giá cao su từ tháng 2/2016. Bên cạnh đó, các yếu tố bất lợi từ thời tiết do El-nino và La-nina dự kiến cũng làm giảm nguồn cung trong và ngoài nước.  
(2)        TRC có các lợi thế cơ bản dẫn đầu ngành, với cơ cấu vườn cây trẻ, năng suất dẫn đầu ngành, và 65% sản phẩm là Latex và CV 50,60 có giá bán cao và không phụ thuộc vào tình hình sản xuất săm lốp. 
(3)        Triển vọng dài hạn đến từ dự án Tây Ninh- Siêm Riệp, hoạt động năm 2019, làm tăng diện tích vườn cây lên 85% và tăng công suất sản xuất lên 65%. Lưu ý rằng do lợi nhuận từ thanh lý vườn cây thấp hơn đáng kể so với ngành, kết quả kinh doanh của TRC hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào giá cao su.