Giá dầu sau nhiều tuần điều chỉnh đã bắt đầu có những tín hiệu hồi phục kĩ thuật... (click vào hình để xem rõ hơn)