VIDEO: IN DEBT WE TRUST

Share:
VIDEO: IN DEBT WE TRUST
  • In Debt We Trust shows how the mall replaced the factory as America's dominant economic engine and how big banks and credit card companies buy our Congress and drive us into what a former major bank economist calls modern serfdom.
  • Americans and our government owe trillions in consumer debt and the national debt, a large amount of it to big banks and billions to Communist China. EXPERTS AGREE: A top government official compares the US today to Rome before its fall and warns that the bubble could burst.

xem thêm video khác:

GIAO LƯU CỦA BUFFET VỚI SINH VIÊN MỸ VỀ ĐẦU TƯ

In Debt We Trust cho chúng ta thấy cách mà các trung tâm thương mại thay thế những nhà máy công nghiệp trở thành công cụ chi phối nền kinh tế Hoa kỳ, làm cách nào mà những ngân hàng lớn, và tín dụng tiêu dùng biến con người trở thành nô lệ thời hiện đại.

Chính phủ mỹ nợ hang nghìn tỷ nợ tiêu dung và nợ quốc gia, phần lớn từ nợ ngân hang và trung quốc. những chuyên gia so sánh giữa Mỹ thời nay và Rome trước khi nó sụp đổ cùng với những bong bong khổng lồ nổ tung.
SOURCE: DOCUMENTARY

Không có nhận xét nào