VIETTEL ĐANG ĐẦU TƯ TỚI NHỮNG QUỐC GIA NÀO TRÊN THẾ GIỚI?

Share:

[Infographic] Viettel đang đầu tư tới những quốc gia nào trên thế giới?

Hiện tại, Viettel đã chính thức đầu tư vào nước bao gồm: Campuchia, Lào, Haiti, Đông Timor, Mozambique, Peru, Cameroon và mới đây nhất là Tanzania và Burundi.

Nguồn: http://soha.vn/